Overslaan en naar de algemene inhoud

Aanbod voor organisaties

Heel ons aanbod kan online plaatsvinden en/of via blended learning.

Heel wat conflicten en problemen zijn te herleiden tot een gebrekkige communicatie. Laat communicatie dan ook niet in de weg staan van de groei en bloei van je werknemers, team, bedrijf of organisatie. Helderheid hebben over wat belangrijk voor je is, en woorden vinden die uitdrukken wat je nodig acht of verlangt, i.p.v. wat er mis is. We maken steeds een aanbod op maat van uw organisatie. We faciliteren zowel kortdurende als langlopende trajecten. Dit kan gaan van een korte inspiratiesessie, over één of meerdere trainingsdagen (online, ter plaatse of in ons Huis voor Verbinding), tot een langlopend traject bestaande uit live of online trainingen, online pakketten, of blended learning (een combinatie hiervan).

Daarnaast is er ook coaching en bemiddeling voor individuele werknemers, leidinggevenden en/of teams mogelijk of kunnen werknemers inschrijven in ons open aanbod. Neem contact met ons op voor een offerte op maat of bijkomende informatie.

Communicatie is altijd en overal. Enkele van onze klanten

 • 1590
 • 1591
 • 1592
 • 1593
 • 1594
 • 1595
 • 1596
 • 1597
 • 1598
 • 1599
 • 1600
 • 1601
 • 1602
 • 1603
 • 1604
 • 1605
 • 1606
 • 1607
 • 1608
 • 1609
 • 1610
 • 1611

In de voorbije 22 jaar werkten we samen met heel wat bedrijven, scholen, artsenpraktijken (psychiatrische) ziekenhuizen, diensten van de bijzondere jeugdzorg, kinderdagverblijven, enz.

OPEN FEEDBACKCULTUUR

Naar een open feedbackcultuur, sleutel voor veerkrachtige en succesvolle teams

“(zelf)empathie en eerlijk spreken zijn de belangrijkste vaardigheden die we kunnen aanleren om succes te bereiken, voor teams en op de werkvloer in het algemeen.”

uit ‘De empathiefactor’

3 fundamentele vaardigheden zijn de voorwaarden voor een open feedback-cultuur en duurzame dialogen:

Helderheid hebben over wat belangrijk voor je is, en woorden vinden die uitdrukken wat je nodig acht of verlangt, i.p.v. wat er mis is

Open, kwetsbaar, radicaal eerlijk en krachtig durven zeggen wat je te zeggen hebt en vragen wat je te vragen hebt.

Open en nieuwsgierig, actief en empathisch luisteren, bereid om beïnvloed te worden.

Deze vaardigheden zijn een natuurlijk gegeven voor elke mens… en werden ons vaak van jongs af afgeleerd. De meesten onder ons werden gemarineerd in een schuld inducerende taal, waar ‘goed’ gedrag beloond wordt en ‘slecht’ gedrag bestraft. Als gevolg hiervan kennen mensen vaak maar 3 reacties: buigen, barsten of doen alsof (ja zeggen, nee doen), met alle gevolgen vandien.

Ontdek hoe Verbindende Communicatie stem geeft aan je team om elkaar echt te horen, om de rijkdom van verschillen te ontdekken en zo samen het potentieel van elk teamlid en het ganse team tot zijn recht te laten komen.

“Verbindingen op de werkvloer laten vaak bepaalde menselijke behoeften onvervuld.

Zowel mensen als (de productiviteit, dienstverlening en winsten van) bedrijven hebben daaronder te lijden.”

Uit ‘De empathiefactor’

We raden altijd aan te starten met een basistraining in Verbindende Communicatie waar de fundamenten meegegeven worden om vervolgens thema’s te kunnen uitdiepen. Denk hierbij aan volgende topics:

 • Verbindende besluitvorming.
 • Waardering versus positieve of negatieve feedback en complimenten.
 • Omgaan met (eigen) kwaadheid.
 • De rijkdom van emoties op de werkvloer: rechtstreekse aanwijzers voor belangen en behoeften.
 • Grenzen aangeven en ontvangen.
 • Het cruciale verschil tussen eerlijk spreken en feedback geven. Dit onderscheid meepakken en integreren in de werking van een organisatie, zorgt steeds weer voor een AHA-erlebnis bij velen.
 • Nee zeggen, nee horen.
 • Empathisch luisteren: onontbeerlijk voor een succesvolle organisatie.
 • Van de theorie naar de praktijk: je eigen natuurlijke taal vinden (ook wel eens straattaal genoemd).
 • Omgaan met conflicten.
 • Faciliteren van intervisie-momenten.
 • Bemiddelen bij conflict.
 • Van klacht naar kracht.
 • Maak ons overbodig en laat intern mensen opleiden om het zelf door te geven!

Inhoud, vorm, duur/frequentie wordt steeds in onderling overleg bepaald in afstemming met de noden van uw organisatie.

 • Om de zoveel tijd ontdek je iets dat je leven verandert, waarvan je hoopt dat iedereen er kennis mee maakt. Verbindende Communicatie is daar eentje van voor mij. Dankzij BlaBla ontdekte ik op de meest authentieke wijze het belang van “verbinding”. Een aanrader voor iedereen!
 • Verbindende Communicatie heeft ervoor gezorgd dat onze mensen elkaar durven aanspreken, dat vergaderingen veel efficiënter verlopen en er weer een warme en gedreven teamspirit leeft!
 • We waren zo gericht op 'oplossingen' dat we alsmaar vaster liepen. Bijzonder om te ervaren hoe onze focus verleggen naar oprechte verbinding met elkaar ervoor heeft gezorgd dat er heel wat minder op te lossen viel.
 • Verschillende meningen zorgen hier al lang voor grote spanningsvelden. Bijzonder om zicht te krijgen op de wezenlijke waarden onder de meningen waardoor we dichter bij elkaar kwamen. Ik ga weer met plezier werken en ik hoor hetzelfde bij mijn collega's.
  We waren zo gericht op 'oplossingen' dat we alsmaar vaster liepen. Bijzonder om te ervaren hoe onze focus verleggen naar oprechte verbinding met elkaar ervoor heeft gezorgd dat er heel wat minder op te lossen viel.
 • Eindelijk een opleiding waar ik ook echt iets mee kon!

AUTHENTIEK, KRACHTIG EN VERBINDEND LEIDERSCHAP

waardegeörienteerd leidinggeven

Door te kiezen voor Verbindende Communicatie, zal je antwoorden vinden op vragen als:

 • Welke waarden/behoeften bepalen je leiderschapsstijl? En zijn het echt je waarden, of hang je (on)bewust toch vast aan bepaalde strategieën?
 • Welke waarden drijven jou tot keuzes waar je (niet) blij van wordt? En hoe kan je vervolgens trouw blijven aan je waarden en deze op zo’n manier vertalen dat je ook trouw blijft aan wie jij als persoon bent en waar je voor wil staan?
 • Wat zijn jouw intrinsieke drijfveren en wat zijn de cruciale waarden (of de drijvende motor) van jouw organisatie op vlak van samenwerking met verschillende partners (zoals medewerkers, klanten, leveranciers, concullega’s, enz.)
 • Zijn jouw/jullie huidige strategieën congruent aan deze waarden?
 • Waar zit jullie knoop om duurzame verandering en ontwikkeling teweeg te brengen?

"Leadership is a way of thinking, a way of acting and, most importantly, a way of communicating"

- Simon Sinek -

Verbindende Communicatie zal je heel concrete tools geven om:

 • de evt. kloof tussen je wensen/verwachtingen en de realiteit van je werking te overbruggen
 • actieplannen beter af te stemmen op je visie/missie
 • verschillen te zien als een rijke kans tot groei op alle niveaus (zowel in je leiderschap als op vlak van samenwerking en productiviteit)
 • moeilijke gesprekken om te buigen tot wederzijds begrijpen en vandaaruit adequaat handelen
 • te durven spreken en echt te kunnen luisteren op de meest moeilijke en vaak ook meest cruciale momenten .
 • En last but not least: het vuur in jou en je organisatie brandend te houden en vele vuren aan te wakkeren!

In zee gaan met Blabla betekent een gezonde afwisseling tussen theoretische kaders, demo’s met eigen voorbeelden en werken met jullie voorbeelden, contact maken met wat er leeft in elk van ons, echt gaan voelen en vandaaruit uitproberen, m.a.w. oefenen, samen leren en ontdekken, feedback uitwisselen en dat met respect voor ieders comfort- en leerzone.

 • Net terug van de introductie tweedaagse over verbindend leiderschap. Wat een ervaring. Zo echt, inspirerend, verrijkend, hartverwarmend. Sommige stukjes heel herkenbaar vanuit eerdere workshops bij andere organisaties, maar het grootste deel leek voor mij toch echt anders, dieper, authentieker. Een fantastische ervaring van thuiskomen, mij helemaal kunnen openstellen om zo voluit van deze 2 dagen te kunnen genieten en alles te kunnen absorberen waar ik klaar voor was. Ik word overspoeld door blijdschap en dankbaarheid dat ik deze organisatie heb kunnen ontdekken. DANK U!!!!
 • Ik merk nu al dat ik veel meer geneigd ben om, vooraleer ik weeral een verwijt/mening/oordeel uitspreek (in gedachten of luidop), eerst verbinding te zoeken met mezelf en mijn drijfveren. Dit lijkt me erg belangrijk om vanuit helderheid te kunnen communiceren.
 • Zo blij met de tools die ik aangereikt heb gekregen om mijn leiderschap op zo'n manier in te zetten dat ik me er echt goed bij voel en er blijkbaar ook anderen mee inspireer om hun deel van de verantwoordelijkheid te nemen.
 • Verbindend communiceren heeft mijn interacties en gesprekken, rustiger, dieper, en waardevoller gemaakt.
 • Het basistraject heeft me een ruimer theoretisch kader gegeven, een ruime aanvulling op wat ik las in het boek van M. Rosenberg. Voor mij zat de grootste groei in het durven ondernemen van actie. Bv. Ervaringen delen, opleidingen organiseren op de werkvloer, een eigen training maken, coaching van anderen en het integreren van het gedachtengoed in trainingen rond leiderschap. Daarnaast bovenal heeft het enorm mijn persoonlijke groei gestimuleerd in mijn relaties met anderen.

VERBINDENDE BESLUITVORMING

Radicale eerlijkheid op niveau van behoeften

Time is money … o.a. daarom heeft men vaak de neiging om snel knopen te willen doorhakken. Resultaat is vaak dat niet alle info (wijsheid) meegenomen wordt, dat niet alle belangen gehoord zijn en vervolgens beslissingen niet door iedereen gedragen worden of zelfs geboycot. Snelheid lijkt wel haaks te staan op kwaliteit! Ken je dat? Hetzelfde issue dat keer op keer terug op de agenda staat? Frustratie alom, groeiende polarisatie met voor- en tegenstanders, enz.

Verbindende Besluitvorming in GC is een proces waarin alle betrokken partijen (keuze van de juiste mensen te betrekken, is uiteraard cruciaal) gehoord worden in wat voor hen en het geheel belangrijk is (behoeften) en waarbij alle potentieel en wijsheid ten volle ingezet wordt. Op die manier kom je tot besluiten die gedragen worden en dus ook de kans op duurzaamheid vergroten.

Binnen Verbindende Communicatie nodigen we radicale eerlijkheid op niveau van behoeften uit, en zien we het verwelkomen van verschillen als verrijking voor het geheel. Daarbij is de vaardigheid om onderscheid te kunnen maken tussen behoeften en de strategieën om deze vorm te geven, een basisvoorwaarde als leidinggevende. Uiteraard werken we doelgericht en is er wel degelijk structuur en vooruitgang.

De vaardigheid om doorheen triggers en onhandige boodschappen menselijke behoeften te blijven horen, en verbonden te blijven met jezelf en je doelen, vormt een stevig fundament om als leider met verschillen binnen je team om te gaan. Concrete tools (tresholds) zorgen ervoor dat knopen snel doorgehakt kunnen worden wanneer dat nodig is!

Breng jullie issues mee naar deze training en we gaan ermee aan de slag! Naast het uitleggen en demonstreren van dit proces, gaan we voornamelijk oefenen, oefenen en oefenen en leren van de feedback, deze integreren en opnieuw oefenen.

NAAR HET HART VAN UW ORGANISATIE: investeer in uw medewerkers!

Door te investeren in de persoonlijke groei van medewerkers en in blijvend leren, worden zij alsmaar meer zichzelf, kunnen ze hun volle potentieel ontwikkelen en handelen ze van daaruit. Dit is niet enkel zinvol als er moeilijkheden zijn binnen het team, maar draagt op elk moment bij aan intrinsieke betrokkenheid van medewerkers bij de belangen van je organisatie.

Wist u dat er heel wat financiële steunmaatregelen zijn om uw medewerkers training te laten volgen, een persoonlijk coachingstraject te laten doorlopen en zelfs op teamniveau begeleid kunnen worden?

Employees who believe that management is concerned about them as a whole person - not just as an employee - are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability.

- Anne M. Mulcaly -

Aanbod voor iedereen

Lees meer over Blabla

Vragen? contacteer ons 

libraryu.org bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler escort pendik anadolu yakası escort beşiktaş escort muğla escort pendik escort

Sinds 9 juni is Blabla samengesmolten met De Hefboom en werd het Praatkracht!

Wij zijn alvast heel blij met ons vernieuwd verhaal en hopen dat ook jij - onze klant & partner - snel kan wennen aan de nieuwe naam.
Alle info op praatkracht.be, expertisecentrum in Verbindend Communiceren, faciliteren en bemiddelen.
Opgelet: onze producten en opleidingen zijn enkel te bestellen op onze nieuwe website.