Overslaan en naar de algemene inhoud

Geweldloze
Communicatie

Word zelf
trainer

Marshall
Rosenberg

Visie &
praktijk

Geweldloze
Communicatie

Word zelf
trainer

Marshall
Rosenberg

Visie &
praktijk

Wat is verbindende communicatie

EEN MANIER VAN DENKEN, SPREKEN EN HANDELEN DIE BIJDRAAGT AAN WEDERZIJDSE VERBINDING EN SAMENWERKING.

Als we met “gewelddadig’ een manier van handelen bedoelen die resulteert in kwetsure of schade, dan zouden we veel van onze manieren van communiceren – verwijten, pesten, beschuldigen, vingerwijzen, discrimineren, spreken zonder luisteren, anderen of onszelf bekritiseren en labellen, reageren i.p.v. ageren als we kwaad zijn, aanvallen/verdedigen, strijden voor gelijk i.p.v. geluk, enz. – wel degelijk een gewelddadige taal kunnen noemen.

Verbindende Communicatie integreert 4 zaken

Kennis/inhoud

Verbindende Communicatie vertrekt vanuit een aantal uitgangspunten (bv. alle woorden, gedachten en handelingen worden altijd aangestuurd vanuit een mooie menselijke behoefte) en heel wat sleutelverschillen (zoals o.a. beschermend versus straffend gebruik van macht). Op die manier biedt het een stevig inhoudelijk kader om mee aan de slag te gaan en je de kunst van dialoog eigen te maken.

Vaardigheden

Om verbindend te kunnen communiceren, heb je verschillende vaardigheden nodig. In eerste instantie gaat het over het oefenen van zelfempathie, radicaal eerlijk spreken en empathisch luisteren. Deze drie vaardigheden omvatten elk meerdere deelvaardigheden: zoals bv. (eigen) gedachten kunnen vertalen naar behoeften, verbindingsverzoeken kunnen formuleren, enz. In verdiepende trainingen komen ook ook vaardigheden als bemiddelen, zelf trainen of coachen aan bod.

Zelfbewustzijn

In Verbindende Communicatie vormt zelfkennis een belangrijk fundament. In onze trainingen zal je je eigen (onbewuste) communicatiepatronen onder de loep nemen. Je krijgt zicht op je eigen triggers, waardoor je, alsmaar meer voeling krijgt met een plek van keuze in hoe je wil reageren i.p.v. impulsief in aanval of verdediging terecht te komen of helemaal dicht te klappen. Je gaat ook aan de slag met oude pijn waardoor je gaandeweg meer vanuit het hier en nu kan reageren, vanuit je kracht.

Leven van Verbindende Communicatie

Tijdens dit leerproces zal je kennis, vaardigheden en zelfbewustzijn verder ontwikkelen en integreren in je dagelijkse leven waardoor je alsmaar meer je eigen natuurlijke en spontane taal zal vinden en je een stevig innerlijk leiderschap ontwikkelt.

“Through its emphasis on deep listening—to ourselves as well as to others— NVC fosters respect, attentiveness, and empathy and engenders a mutual desire to give from the heart. Although I refer to it as "a process of communication" or "a language of compassion," NVC is more than a process or a language.”

Verbindende Communicatie helpt bij ons verlangen naar volgende 3 dingen

Vergroten van onze vaardigheid om te leven vanuit keuze, betekenis en in verbinding. 

Empathisch verbinden met onszelf en anderen om zo meer vervullende (werk)relaties te hebben. 

Delen van onze middelen zodat iedereen voldoende heeft. 

Het gedachtegoed van Verbindende Communicatie reikt concrete inzichten, vaardigheden en tools aan om conflicten duurzaam aan te pakken, constructief met (eigen) woede om te gaan en een omgeving/wereld te creëren waarin ieders behoeften ertoe doen …

Door een communicatieproces in te zetten waar kwaliteiten als eerlijkheid en empathie versterkt worden, en waar alsmaar meer congruentie ontstaat tussen binnen- en buitenwereld, bouwen we op zo’n manier aan vertrouwen dat het kan leiden tot wederzijdse groei en ontwikkeling.

“Als je verbindend communiceert, durf en kan je je radicaal eerlijk uitdrukken op een manier die de kans vergroot dat de ander je kan horen zonder in weerstand te schieten.

Verbindend communiceren betekent ook dat je feedback niet als kritiek of bedreigend ervaart, wel als een kans om te leren en te investeren in duurzame relaties en samenwerkingen. 

De tools die je je eigen maakt met Verbindende Communicatie stimuleren een krachtig (innerlijk) leiderschap, basis voor gezonde relaties, zowel in privé- als werkcontexten.

Ben jij hier klaar voor?

“Bij Blabla zijn we al meer dan 20 jaar enorm geïnspireerd door de combinatie van eenvoud en diepgang, visie en toepassing. We geloven in een dagdagelijkse empathische benadering om een beweging van welzijn en ontwikkeling te bewerkstelligen.”

Het internationale Centrum voor Verbindende Communicatie (cnvc.org) legt zich toe op het bereikbaar maken van het proces van Verbindende Communicatie.  Het is een non-profit organisatie, in 1984 opgericht door Dr. Marshall Rosenberg.

Verspreid over de wereld kan je zowel locale netwerken en trainers vinden , als een schat aan ervaring die toont hoe GC mensen kan helpen om vanuit mededogen met elkaar te verbinden en conflicten duurzaam op te lossen.