Geweldloze communicatie

Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?

Kom hier alles te weten over Geweldloze Communicatie!

Wie is Marshall Rosenberg?

Dr. Marshall B. Rosenberg is stichter en directeur van de onderwijsdiensten voor The Center for Nonviolent Communication. Geweldloze Communicatie ontstond uit Dr. Rosenberg’s zoektocht om een manier te vinden om zo snel mogelijk de uiterst nodige vredestichtende vaardigheden te verspreiden.

Wat is Geweldloze Communicatie?

Kenmerkend voor Geweldloze Communicatie is het bewustzijn van behoeften – dat behoeften universeel gedeeld worden. Wanneer we elkaar ontmoeten op behoeften niveau, kunnen we een eerlijke en wederkerige respectvolle verbinding krijgen. Het is de manier waarop we proberen onze behoeften ingevuld te krijgen, die kan leiden tot misverstanden en conflict

Wat zijn de sleutelverschillen?

De sleutelverschillen helpen om meer bewust te worden van het feit of je praat vanuit levens-vervreemd bewustzijn of wanneer je praat vanuit verbindings-bewustzijn.  Ze helpen ook om de basisconcepten en inzichten van Geweldloze Communicatie beter te begrijpen.

Giraf en jakhals

Geweldloze Communicatie wordt ook wel eens ‘giraffetaal genoemd. Ontdek hier waarom!

Richtlijnen voor het delen van Geweldloze Communicatie

Wil je zelf ook graag de inzichten/vaardigheden in geweldloze communicatie delen met anderen, dan vragen we je om even de richtlijnen/verzoeken vanuit het Center for Nonviolent Communication na te lezen.

Geweldloze Communicatie

Enkele one-liners van Marshall Rosenberg, grondlegger van het gedachtegoed ‘Geweldloze Communicatie’:

“Hoe duidelijker we zijn over wat we willen, des te waarschijnlijker is het dat we het krijgen.”

“Maak onderscheid tussen ‘geven vanuit het hart’ en ‘handelen vanuit schuldgevoel.”

“Depressiviteit is de beloning voor ‘goed’ zijn.”

 • Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
 • Als ik in een discussie zit waar we tegengestelde belangen hebben, hoe geraken we daar dan uit?
 • Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?

Geweldloze Communicatie (GC) is een proces ontwikkeld door Marshall Rosenberg en is gebaseerd op volgende principes:

 • Behoeften zijn universeel. In essentie hebben we allemaal dezelfde behoeften.
 • Op elk moment proberen we naar best vermogen onze behoeften te vervullen.
 • Geweld is een tragische uiting van onvervulde behoeftes.
 • Ieder van ons heeft een opmerkelijk aantal innerlijke bronnen, als we medevoelen krijgen om ermee in contat te geraken.

Authenticiteit en verbinding zijn wezenlijke elementen van dit gedachtegoed. M.a.w. dit model is geen techniek, geen model dat we letterlijk ‘moeten’ toepassen. Dit model geeft wel inzichten en handvaten om alsmaar meer te ontdekken hoe wij willen handelen en spreken en op welke manier we dat vorm kunnen geven. Het doel is niet om iets ‘juist’ te doen. Het doel is wel, om gelukkiger te worden en meer verbinding te creëren met jezelf en je omgeving. Om voluit vanuit je hart te leven !

Essentiële elementen van Geweldloze Communicatie zijn o.a.:

 • Een intentie van verbinding
 • Een onderscheid maken tussen feiten die we waarnemen en de manier waarop we ze interpreteren
 • Ons bewust worden van de gevoelens en behoeften die schuilen onder onze woorden, zowel bij onszelf als de ander
 • Onze behoeften onderscheiden van onze strategieën
 • Onze vragen zo efficiënt mogelijk formuleren (helder en eerlijk)/list]

De ervaring leert me dat Geweldoze Communicatie een waardevolle bijdrage levert aan het vergroten van verbinding met mezelf èn de ander, eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen, ontwikkelen van zelfmededogen en empathie, vergroten van verdraagzaamheid, constructief en gemakkelijker omgaan met verschillen.

En bovenal helpen de inzichten van Geweldloze Communicatie om meer vanuit keuze dan vanuit angst te handelen

Geweldloos communiceren is niet een doel op zich. Wél is het een manier van leven die helpt om o.a. volgende doelen te verwezenlijken:

 • ‘Power with’ i.p.v. ‘power over’ (‘gedeelde macht’ i.p.v. overmacht)
 • De verbinding met jezelf en de ander blijven voelen
 • Genieten van het leven
  • Je heel bewust blijven van je behoeften en deze helder kunnen verwoorden, ook in kritische situaties
  • Naast het verbonden blijven met eigen behoeften, ook oog houden voor de behoeften van de ander(en)
  • Zicht krijgen op wat er gebeurt vóór ik meega met de ander of mezelf terugtrek
 • Opruimen van blokkages
 • Meer zien, en ervaren dat de ander jou ook ziet
 • Met aandacht luisteren terwijl je helder blijft over wat er in jezelf gebeurt
 • Oorzaken van dichtklappen ontdekken en vervolgens gaan staan voor je noden
 • Uit de valkuil van de deugdzaamheid komen/blijven
 • meer in het nu zijn

Start typing and press Enter to search