Overslaan en naar de algemene inhoud

Waar we voor staan

Ons sterk kernteam

Meter Fluisterboom

Ons doelpubliek

Ons breder team

Blabla in actie

Waar we voor staan

Ons sterk kernteam

Meter Fluisterboom

Ons doelpubliek

Ons breder team

Blabla in actie

Waar staan we voor

Bij Blabla dromen we van een wereld vol overvloed. We vertrekken van een mensbeeld waarin we geloven dat iedereen graag wil bijdragen aan het welzijn van de ander(en), de maatschappij, onze wereld. Natural giving of volhartig geven verrijkt zowel het leven van de gever als de ontvanger. We geloven oprecht dat er genoeg is voor iedereen! Ons geloof is geworteld in een grond van vertrouwen in onszelf en elkaar, in het contact met onze universele menselijke behoeften.

Vanuit verbinding met jezelf en de andere(n) groeit een bewustzijn dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen behoeften en dat we gedeelde verantwoordelijkheid dragen in het contact met elkaar. Dit groeiend bewustzijn in jezelf draagt uiteindelijk ook bij aan sociale verandering: een wereld waarin we vanuit vrijheid en plezier samenwerken aan het welzijn en de welvaart van elk levend organisme.

Geweldloze of Verbindende Communicatie zien we als het middel om die waarden tot leven te brengen. Het is voor ons het meest eenvoudige en alomvattende kader om ons te herinneren aan ons gezamenlijk mens-zijn en de zingeving van ons bestaan.

De missie van Blabla is om het bewustzijn en de vaardigheden van Geweldloze of Verbindende Communicatie voor te leven en te delen, als een manier van leven, werken en leiden.

Ons sterk Blabla kernteam

Ons breder team

Ontmoet onze warme ploeg van freelancers waar we op kunnen bouwen

Een greep uit onze expertise

Wereldwijd draagt Geweldloze Communicatie bij aan meer duurzame menselijke relaties op vlak van persoonlijke groei, interpersoonlijke contacten, en in sociale systemen en structuren zoals bedrijven, organisaties, opvoeding, justitie, gezondheidszorg, en vredeswerk. Geweldloze Communicatie, ook wel Verbindende Communicatie genoemd, wordt wereldwijd gedeeld in 65 landen en breidt nog steeds verder uit.

Blabla is al sinds 1998 deel van dit ruimere netwerk, zowel op nationaal als op internationaal vlak. In Vlaanderen startte Corrylaura als pionier. Oorspronkelijk als zelfstandig trainer in bijberoep, maar al snel begonnen de aanvragen in trainingen in Geweldloze Communicatie zo te pieken, dat Corrylaura ervoor koos om een team van trainers op te leiden en zo ontstond Blabla – Huis voor Verbinding. Na meer dan 20 jaar training geven, hebben we heel wat know how opgebouwd. Vaak wordt de vraag gesteld waar onze grootste expertise ligt, in welke sector.

Waar mensen samen leren en samen werken, vormt communicatie de sleutel tot succes op vlak van welzijn en welvaart. In die zin, werken we dan ook in de meest uiteenlopende contexten. Van individu tot gezin, van kleine teams tot grote organisaties en bedrijven. Hieronder enkele sectoren in de kijker.

Het was Marshalls grote droom om levenverrijkende onderwijssystemen te creëren, waar de natuurlijke leergoesting van leerlingen centraal staat. Zulke onderwijssystemen vormen jonge mensen op zo’n manier dat zij de co-creators worden van een vredige en duurzame wereld. Blabla heeft heel wat ervaring in het werken met leerkrachten, directies en scholen. Heb je interesse in een training op maat voor jouw school of organisatie?

Neem dan een kijkje bij ons aanbod voor organisaties. Daarnaast organiseren we regelmatig in open aanbod trainingen gericht op onderwijs. In onze agenda kan je hier meer informatie over vinden.

Levenverrijkend onderwijs focust op:

  • Het co-creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving waarbij iedereen betrokken wordt: leerlingen, leerkrachten, ouders en alle personeel binnen een school of kinderdagverblijf. Een omgeving waarin volwassenen rolmodel zijn voor partnerschap en inclusieve samenwerkingen en waarbij zij respect, mededogen en emotionele intelligentie aanwakkeren.
  • Het trainen van leerkrachten in vaardigheden om op een verbindende manier met conflicten en spanningen om te gaan, waarbij verschillen in mening/voorkeur/visie/enz. als rijkdom worden gezien. Conflicten worden gezien als deel van het leven. Zo ervaren leerlingen hoe ze hier op een verbindende manier mee kunnen omgaan.
  • Leerlingen ondersteunen in het leren kennen van hun eigen potentieel.
  • Het ontwikkelen van communicatievaardigheden die tools geven om op te komen voor eigen behoeften, en tegelijkertijd ook het perspectief van de ander en het geheel (bv. Klasgroep, gezin, enz.) mee in overweging nemen.
  • Leerkrachten, begeleiders en alle personeel ondersteunen om goed voor zichzelf te zorgen.

Corrylaura Van Bladel, bezieler van Blabla, studeerde in 1998 af als onderwijzeres. Ze is auteur van het boek ‘SOS Conflict’

2 onthaalouders aan het woord na hun vorming ‘Verbindend communiceren met kinderen en hun ouders’ i.s.m. de pedagogische dienst van Gent met wie we reeds jaren begeesterd samenwerken.

Enkele tevreden klanten

Al meer dan 15 jaar werken we nauw samen met heel wat organisaties binnen de gezondheidszorg: Centra voor Algemeen Welzijn, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, artsenpraktijken, (psychiatrische) ziekenhuizen, enz.

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, onderlinge communicatievaardigheden, verbindende besluitvorming , omgaan met weerstand, cliëntbesprekingen, omgaan met patiënten/cliënten, open-feedbackcultuur, … zijn thema’s die binnen deze context aan bod komen.

Artikel van Sint-Annendael

Enkele tevreden klanten

In de sociale sector is het vanzelfsprekend dat er zorg verleend wordt aan anderen. Zorgverleners, hulpverleners, dienstverleners dragen met heel hun hart graag bij aan gezondheid en het algemeen welzijn. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg is een mensbeeld en een levenshouding dat gebaseerd is op ‘natural giving’. Wanneer we geven vanuit ons hart, is ‘geven’ ook telkens een geschenk voor de gever.

Wanneer dit bijdragen aan het welzijn van de ander ten koste gaat van het eigen welzijn, wordt er een disbalans ervaren. Verbindende communicatie reikt een eenvoudig model aan dat zowel aandacht geeft aan de eigen behoeften EN de behoeften van de andere(n) of de organisatie: hoe draag ik zorg voor mezelf terwijl ik zorg draag voor de ander?

Verbindende communicatie kan op verschillende lagen van betekenis zijn in een organisatie:

  • in de relatie van leidinggevende naar werknemer(s),
  • van collega(s) tot collega(s),
  • van zorgverlener tot cliënt
  • in de relatie met jezelf

want verlangen we niet allemaal om iets van verbinding te ervaren?

Enkele tevreden klanten

Waardering, feedback, motivatie, onderlinge samenwerking en communicatie zijn maar een greep van waarden en woorden uit het beleidsplan voor personeel. Deze woorden zijn vaak eerder nog vaag en abstract. Het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, verbindende communicatie reikt net een heel eenvoudig, doordacht en duurzaam model aan dat al deze woorden vertaalt naar levendige waarden op de werkvloer, gedragen door en voor mensen.

Verbinding is de natuurlijke energie die het leven van elke werkende mens betekenis geeft. Communicatie is de motor om deze energie om te zetten in intrinsieke motivatie, betrokkenheid en onderlinge samenwerking.

Deze grondhouding is gebaseerd op een gelijkwaardig mensbeeld. Hoe kunnen we spreken en luisteren van mens tot mens, met zorg voor de relatie alsook de organisatie?

Want het geheel is meer dan de som van de delen!

Enkele tevreden klanten

Blabla is meter van de (F)luisterboom

Praktijkcentrum met Verbindende Communicatie als grondhouding

Jaren geleden leerde Corrylaura, bezielster van Blabla, Anniek Leroux kennen. Anniek werd al snel gebeten door het virus van Verbindende Communicatie. Training na training en ontmoeting na ontmoeting was Corrylaura getuige van haar gretigheid om het gedachtegoed ten volle te begrijpen en niet alleen te kunnen toepassen, maar het ook te belichamen. En van daaruit het te kunnen doorgeven aan anderen. Als logopediste met een eigen praktijk integreerde ze langzaam maar zeker het gedachtegoed in haar dagelijkse werk met de kinderen. Ook haar collega’s wisten er niet aan te ontsnappen.

Met veel moed en tonnen energie koos ze ervoor om haar droom te manifesteren: ze kocht een eigen plek te Ronse waar mensen kunnen thuiskomen bij zichzelf en elkaar. Logopedie, therapie, workshops, kinderyoga, … zijn maar een greep uit het ruime aanbod van de (F)Luisterboom. En dit alles stevig geworteld in het gedachtegoed van Verbindende/Verbindende Communicatie.

Anniek inspireert ons met haar doorzettingsvermogen en daadkracht. Het was voor Corrylaura dan ook heel gemakkelijk om ja te zeggen op haar vraag om meter te zijn van haar organisatie!

Meer informatie over haar werk en de (F)Luisterboom kan je vinden op www.defluisterboom.be.

Geregeld gaan er trainingen Verbindende Communicatie door, in samenwerking met Blabla.

Blabla in actie