CENTRUM BLABLA

Geweldloze communicatie

Vanuit ervaring leren   –   op elk moment   –   jezelf en de ander ‘ont-moeten’

Opleiding | Consulting | Therapie

Wil je graag…

… anders omgaan met je kwaadheid (of die van een ander)?
… ook kijken voorbij gelijk/ongelijk?
… weer beweging krijgen in je relatie? Elkaar weer ontmoeten.
… begeleiding bij het eindigen van een relatie op een verbindende manier?

…. je levenskwaliteit verbeteren?
… een relatie nieuwe zuurstof geven?
… opkomen voor jezelf en daarin authentiek zijn met respect voor jezelf en de ander?
… je empathische vaardigheden vergroten?
ontdekken wat je (zelf)oordelen je te vertellen hebben?

Is het antwoord ‘Ja’ op één of meerdere van deze vragen?

Neem dan snel een kijkje in onze agenda voor een workshop of opleiding. Via onze contactpagina kan je een afspraak maken voor individuele of koppelbegeleiding.

Het Blabla Team kijkt er naar uit je te ontmoeten!

Volg Blabla op Facebook

AGENDA

Op zoek naar een leuke therapie- of workshopruimte?

Blabla – Geweldloze Communicatie op de sociale media

Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen

Geweldloze Communicatie: Een visie - mensen die hun behoeften vervullen op vredevolle manieren Een houding - mededogen met zichzelf en anderen, openheid om bij te dragen aan het vervullen van behoeften vanuit gelijkwaardige basis. Een intentie om verbinding te creëren om elkaars behoeften te begrijpen. Een communicatie-proces - verbinding en oplossingen bereiken door middel van een wederkerige dialoog, gebaseerd op eerlijkheid en empathie. Een model om het proces te ondersteunen. GWC uitgangspunten: Behoeften zijn universeel, we hebben allemaal dezelfde behoeften. Op elk moment proberen we onze behoeften te vervullen op de beste manier die we kennen. Onze gevoelens hangen af van onze, al dan niet vervulde, behoeften. Geweld is een tragische uiting van onvervulde behoeften. Ieder van ons heeft enorme innerlijke bronnen als we empathie ontvangen om ermee in contact te geraken De vier componenten in GWC model 1) De concrete handelingen die we waarnemen en die ons welbevinden beïnvloeden 2) Hoe we ons voelen in relatie tot wat we waarnemen 3) De behoeften, waarden, wensen enz. die onze gevoelens veroorzaken 4) De concrete verzoeken die we doen om ons leven te verrijken
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderenjuni 24 2016 23:18
En we zijn gestart ... slotweekend van een jaargroep ... voel nu al dat het afscheid zondag me moeilijk zal vallen. Zo fijn om bij deze mensen te mogen vertoeven en samen te leren ...
2 2    Bekijk op Facebook
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderenjuni 24 2016 12:46
Volop in de voorbereiding van het slotweekend van één van onze jaargroepen in Geweldloze/Verbindende Communicatie.
Eén van de thema's waar we dieper op in zullen gaan, is het transformeren van onze vijandbeelden.
Misschien wil jij er ook wat meer over lezen?
Dit is wat ik er een tijdje geleden over schreef:

"VIJANDBEELDEN"
"Mocht hij/zij zich anders gedragen … meer meewerken, niet zo koppig zijn, minder egoïstisch zijn en ook eens denken aan anderen, eens iets uit zichzelf doen … dan …"

Ken je dit soort gedachten? Bij vijandbeelden denk je misschien onmiddellijk aan wat men noemt ‘terroristische handelingen’, of verkeersagressie, fysiek geweld, … mogelijk denk je vooral aan situaties die niet direct betrekking hebben op jezelf. Toch is dat wat Marshall bedoelt met vijandbeelden, die velen onder ons van kleinsaf ontwikkelen vanuit het schuld inducerend denken waarin we zijn opgegroeid. Zo herinner ik me nog veel situaties in de klas waarbij de leerkracht een simpele opmerking maakte zoals ‘De bordveger ligt niet op zijn plaats’. Vervolgens voelde ik de spanning in mijn lijf opkomen, zat ik als verstijfd … want meestal volgde er dan een beschuldigende blik die de klas overschouwde en vervolgens de vraag: wie heeft ‘m verstopt?. Iets loopt niet goed, niet zoals je het gewoon bent of zou willen … en vervolgens gaan we op zoek naar de ‘schuldige’.

Als ik ’s te laat op een training kom, is mijn spontane denken vaak in deze richting: ‘Ik begrijp niet dat de boeren nu net op het spitsuur met hun tractors de baan op moeten. Kunnen ze dat nu echt niet anders organiseren?’.
Of op een familiefeestje: ‘Ik heb me zo geërgerd omdat die ene nonkel, mijn zus, … heel de tijd aan het klagen was … “

Dit is wat Marshall bedoelt met vijanddenken: dat ik andere personen verantwoordelijk maak voor mijn behoeften. Dat als mijn behoeften niet vervuld zijn, dat ligt aan het gedrag van andere personen.
Zo lang ik aan dit soort denken/geloven vasthoudt, hangt de vervulling van mijn behoeften dus heel erg af van wat anderen, al dan niet, doen.

De eerste stap om hier verandering in te brengen is dus een helder onderscheid te maken tussen behoeften en strategieën, wat ons bewustzijn van hoe we anderen zien heel erg zal beïnvloeden. Op deze manier kunnen we een andere manier van denken creëren waarbij we de vervulling van onze behoeften gaan loskoppelen van de acties van anderen.
Omdat we ‘weten’ dat de acties van anderen maar één enkele strategie vormen die kan bijdragen aan de vervulling van behoeften.

Een voorbeeld uit eigen leven

Jaren heb ik meegewerkt in een organisatie waar ik ontzettend genoot van de samenwerking, de gedeelde passie, de fijne contacten, enz. Op een bepaald moment ontstond er echter alsmaar meer ergernis in mezelf omdat 1 persoon, die ook de bevoegdheid had om eindbeslissingen te nemen, niets wilde veranderen, vasthield aan bestaande structuren, alle nieuwe input als bedreiging zag, enzoverder. Hoor je hier mijn vijandbeelden?
Maanden voelde ik me gefrustreerd omdat we maar niet vooruit gingen, bij elke vergadering opnieuw en opnieuw over dezelfde onderwerpen struikelen … ik begon me meer en meer wanhopig te voelen omdat ik zo graag begrepen wilde worden en gezien worden in mijn zo pure intenties om een gedeelde passie in de wereld te zetten, bij te dragen aan een betere wereld, dit samen te doen. En het enige wat ik kon zien, was dat hoe meer moeite ik deed, hoe verder die andere persoon ‘weg’ ging van mij, mij precies niet meer vertrouwde … . En gedachten die door mijn hoofd gingen: “Mocht die persoon er niet zijn, zouden we al lang veel verder gestaan hebben. Mocht ze nu toch eens naar mij luisteren en écht horen wat ik probeer te zeggen … . “
Door veel zelfempathie en empathisch beluisterd te worden in wat er in mij leefde, kon ik meer en meer verbinden met de behoeften die hierin zo dierbaar voor me waren/zijn: vooruitgang, afstemming, efficiënt met mijn tijd en energie omgaan, vernieuwing, creativiteit, … En vanuit de verbinding met die behoeften veranderde heel mijn gemoedstoestand. Vanuit deze plek kon ik nl. veel meer strategieën bedenken om voor deze behoeften te zorgen: bij een andere organisatie aansluiten, een externe ‘hulp’ vragen bij onze gesprekken, mijn eigen organisatie starten … en dat laatste is wat ik uiteindelijk gedaan heb.

Zolang we vastzitten in een ‘vijandbeeld’ komen behoeften zich meestal niet spontaan aandienen. Dan zitten we veel meer in beschuldigen, ons machteloos voelen, de oplossing buiten ons zien, vastzitten, …

Vijandbeelden transformeren doe ik dus in de eerste plaats voor mezelf. Omdat dit me helpt in mijn eigen kracht te gaan staan en volledige verantwoordelijkheid kan nemen voor de vervulling van mijn eigen behoeften. Uiteraard is het ook een basisvoorwaarde voor een gelijkwaardige wederkerige verbinding met anderen …
12 3 2    Bekijk op Facebook
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
BrightVibes
This short Cherokee story contains so much wisdom, every time we get to choose... Share your story on tough choices with us and inspire others. Another #brightvibes #original Music: Kay MacLoud, incomputech.com
21 1    Bekijk op Facebook
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderenjuni 23 2016 19:19
1144 miles of trust ... in such a 'simple' way ...
freeing ourselves from prejudices towards oneself and the others ...
I deeply enjoyed watching this.
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Iran Watch
Alone through #Iran - 1144 miles of trust
8    Bekijk op Facebook
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderenjuni 22 2016 18:30
Eentje die ik graag deel ... soms zo moeilijk ... en meestal zo bevrijdend.
Groeien van impulsief reageren naar meer en meer bewust handelen en communiceren.
De kern van waar het, wat mij betreft, in Geweldloze/Verbindende Communicatie om gaat.
6    Bekijk op Facebook
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderen
Blabla - Geweldloze Communicatie in Vlaanderenjuni 22 2016 14:10
Ongoing business :) :)
10    Bekijk op Facebook

Een coach/therapeut/bemiddelaar/enz.  die min. 15 dagen training volgde bij Blabla.

 • Het werkt, en het werkt goed. Bemiddelingen lukken beter, wat dan weer mijn behoefte aan betekenis geven en betrokkenheid tot een minder conflictvolle wereld helemaal ten goede komt.

  Mie
 • I am feeling a lot of gratitude for your way of hearing and receiving what is being said, also what I said - particularly when you are not speaking. This was one of the factors that encouraged me to speak up twice. Normally I don't, especially when I do not know who is there...

  Yan-Christoph
 • Na tientallen jaren echt met mezelf in de knoop te zitten vind ik nu mezelf, kijk ik op een andere manier naar mezelf, zaken die ik in de vele therapieën die ik volgde nooit kon. Goed voor mezelf natuurlijk maar ook zeker voor mijn omgeving, gezin, kinderen.

  Ann
 • Weet je, er zijn zoveel situaties in mijn leven, waarbij ik denk: "Kijk weer dankzij de geweldloze communicatie." Dit gedachtegoed is het mooiste wat mij in mijn communicatief leven is overkomen en heeft me doen groeien op relationeel gebied.

  Trees
 • Eindelijk vind ik woorden waarmee ik helderheid krijg over mezelf… woorden waarmee ik kan ontdekken en uitdrukken wat ik voel en werkelijk nodig heb… woorden waarmee ik ook meer bewust in het leven kan staan als “levend” wezen… woorden waarmee ik eindelijk de zorg voor mezelf kan opnemen.

  Anniek Leroux
 • Ik heb 3 kinderen van 6 jaar, 8 jaar  en bijna 10 jaar. Ik begin er steeds meer in te slagen om “spannende situaties” met de kinderen vanuit “behoeften” te benaderen. Dit lukt nog maar in 20 % van de situaties, maar het zorgt voor een belangrijk effect!

  Anonieme man