Blabla is ontstaan vanuit een persoonlijk verlangen van de bezielster, Corrylaura.
Geïntrigeerd door de manier waarop mensen (niet) met elkaar communiceren, elkaar proberen niet te kwetsen en vaak het tegenovergestelde bereiken.
Als jongere worstelde ze zelf met een laag zelfbeeld en ontdekte ze dat ze daarin verre van alleen was.
In haar opleiding tot leerkracht botste ze op structuren en systemen gebaseerd op straffen en belonen, schuldinductie (er loopt iets niet zoals gewenst, dus moet dat toch wel iemands schuld zijn …).

Uitgangspunten:

 • een diep vertrouwen in de menselijke goedheid: alles wat mensen doen vertrekt vanuit een wezenlijke/universele behoefte … enkel zijn we vaak onhandig in de manier waarop we deze proberen te vervullen of te verwoorden.
 • elke persoon heeft een (al dan niet bewuste) behoefte aan bijdragen aan het welzijn van andere mensen.
 • elke persoon heeft een natuurlijk verlangen om te leren/groeien.
 • Geweldloze Communicatie is niet het doel, wel een weg, een proces … de methodieken zijn er om ons te helpen meer verbinding te creëren, met onszelf en met anderen en dus ook met de aarde waarop we leven.
 • integriteit, echtheid en congruentie staan centraal. Als medewerker bij Blabla hebben we allen de intentie om zelf te leven wat we doorgeven (congruentie), “real” te zijn i.p.v. “nice” (echtheid en integriteit).

Waar ligt onze focus:

 • Mensen ondersteunen in het leiderschap te nemen over eigen leven.
 • Organisaties en teams ondersteunen in verbindend leiderschap en samenwerken.
 • Bijdragen aan bewustwording van wat in onze communicatie bijdraagt aan verbinding, en ook wat voor meer afstand zorgt.
 • Vaardig worden in denken, spreken en handelen dat bijdraagt aan verbinding met onszelf en anderen.
 • Contexten creëren waar mensen zich veilig genoeg voelen zichzelf te zijn en te groeien in bewustzijn en vaardigheden.

Concreet:

 • individuele sessies door psychotherapeuten en coach
 • bemiddeling
 • partner- en gezinsbegeleiding (aan huis)
 • begeleiding van teams/leidinggevenden
 • open training
 • training op maat voor zowel profit als social profit

Start typing and press Enter to search