Als je minimum een introductie volgde in het gedachtengoed, kan je aansluiten bij alle verdiepende workshops.
Deze kan je volgen in open aanbod en je kan ze ook boeken op maat van je organisatie.

vijandbeelden

Een greep uit ons aanbod:

Wapenstilstand … Hoe zou het zijn om ook eens de wapens in jezelf neer te leggen?

  • Vind je ook van jezelf dat je vanalles ‘zou moeten’? Zoals meer tijd nemen voor jezelf? Meer tijd voor je kinderen/partner
  • Vind je van jezelf dat je wel wat ‘harder’ zou mogen zijn?
  • Of denk je dat je anderen pijn bezorgt door hoe jij je gedraagt?

Aan de basis van deze gedachten ligt de overtuiging dat er bij verschillen sprake is van goed of slecht, en vooral dat dat ‘slec
ht’ zijn van jezelf of de ander ‘gecorrigeerd’ moet worden. Dan ga je verwijten, vergelijken, etiketjes plakken (zoals: ik vind je egoïstisch of hard), … Dit leidt tot strijd en conflict. Tijdens deze workshop maak je contact met de gevoelens en noden onder deze beperkende gedachten en hoe je daar zorg voor kan dragen zonder een ander of jezelf de schuld te geven. Je leert ook hoe je makkelijker kan luisteren wanneer mensen je aanspreken vanuit hun emoties.

We zullen oefenen met verschillende werkvormen, waaronder ook de dansvloeren van Bridget Belgrave en Gina Lawrie. Afhankelijk van het verloop van de dag komt ook het zelfvergevingsproces aan bod.

 

De kracht van kwaadheid … en hoe er constructief mee omgaan!

dlnrs3En klap je dan toe, of ga je voor ping-pong? In een verder stadium misschien wel squash?
Heb je een ruim gamma aan vijandbeelden die uitdrukken wat er allemaal mis is met jezelf en/of de ander?
En dat terwijl je eigenlijk gewoon zo graag gehoord wil worden? Een constructieve dialoog?

Tijdens deze workshop verkennen we wat kwaadheid eigenlijk is en hoe, indien we er ‘juist’ mee omgaan, het ons kan helpen om krachtig op te komen voor onszelf, op zo’n manier dat de ander ons ook kan horen en wij de ander ook kunnen horen.

We zullen ontdekken hoe kwaadheid, net zoals andere gevoelens, een heel waardevolle signaalfunctie heeft, als ’t ware een alarmlichtje is, zoals je dat ook hebt in je wagen. Als je dat negeert, is de kans groot dat je in panne valt. En zo is het ook met onze kwaadheid.
Hoe kunnen we dus constructief met kwaadheid aan de slag? Welke wezenlijke informatie komt kwaadheid ons brengen?

De dag is ervaringsgericht (via uitwisseling, inleef-oefeningen, rollenspel in kleine groepjes voor wie wil, theoretisch kader… ). Op een veilige en respectvolle wijze werken we met eigen voorbeelden om oude vertrouwde manieren (van omgaan met boosheid) om te zetten in een nieuwe, meer constructieve aanpak.

Als we doen wat we gewoon zijn te doen, zullen we blijven krijgen wat we gewoon zijn om te krijgen!

Kies je oren… m.a.w. hoe jij boodschappen wil en kan horen!

Voel jij je soms ook helemaal van slag door wat anderen zeggen?12310457_966680270077387_8076825990001113513_n
Zou je graag jezelf meer bij jezelf kunnen blijven op zo’n moment? Meer in je eigen kracht?
En woorden vinden om jezelf oprecht uit te drukken, op zo’n manier dat de ander je ook echt kan horen?

Als je komt, zal je ontdekken dat er vier manieren zijn waarop we kunnen luisteren naar boodschappen van anderen.
Hierdoor geef je jezelf dus de keuze om in de toekomst zelf te bepalen hoe je je eigen binnenwereld wil beïnvloeden en van daaruit al dan niet het contact met de ander wil aangaan.

De dag is ervaringsgericht opgebouwd. Op een veilige en respectvolle wijze werken we met eigen voorbeelden en gebruiken we eigen materiaal om mee aan de slag te gaan via oefeningen allerlei.

 

Oordeel in je voordeel

“Die collega zou beter op pensioen gaan, zo vastgeroest…
De jongeren van tegenwoordig hebben geen respect meer…
Onze verantwoordelijke kan geen leiding geven en praat gewoon iedereen naar de mond…
Alles moet altijd op haar manier…
Hij moet altijd gelijk hebben…”
Jij zit vol oordelen en ik ook.
We oordelen de hele dag door, over anderen, onszelf, de omgeving en situaties. We maken continu onderscheid tussen goed en fout. We hebben nl. niet geleerd om te denken in termen van wat we nodig hebben. We hebben geleerd in termen van wat er mis is met de ander.
Tijdens deze vorming sta je stil bij je innerlijke drijfveren die jouw spreken en handelen bepalen, leer je je intenties uit te drukken zoals jij het ECHT bedoelt. Bovendien leer je in verbondenheid luisteren naar wat voor de ander belangrijk is. Je leert om in je kracht te gaan staan i.p.v. in (on-)macht. Geweldloze/Verbindende Communicatie helpt om gevoelens en onvervulde behoeften te ontdekken die zich schuilhouden onder de oordelen en verwijten. Gevoelens en behoeften die om actie vragen.
De theorie van GC wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden en casussen van trainer en deelnemers. Via oefeningen worden inzichten eigen gemaakt.

Hoe omgaan met pijnlijke gevoelens in het begeleidingswerk?

Teleurstelling, verbittering, onmacht, angst, ergernis, woede… gevoelens die soms in de weg komen zitten tussen jou en diegene die je begeleidt. Pijn kan zorgen dat je de verbinding met je (diepere) zelf kwijtgeraakt en dus ook de verbinding met de ander. En dat terwijl we nét in pijn vaak zo’n nood hebben aan verbinding. Tijdens deze vierdaagse laten we jullie aan den lijve ervaren hoe pijn getransformeerd kan worden tot levenverrijkende energie en zo de weg vrijgemaakt wordt voor diepe heling.

 

Wat levert deze vorming je op?

Betere relaties met je cliënten én meer mogelijkheden tot diepgaande verandering
Manieren om bij te dragen aan stevig empowerment van je cliënten.
Een krachtige vorm om eigen irritatie t.o.v. je cliënten te reguleren.
Beter zicht op hoe je zelf in relatie tot je cliënt staat.
Bescherming tegen burnout, traumatische tegenoverdracht en andere beroepsrisico’s van hulpverleners.

Doelgroep

Voor iedereen die in een begeleidende relatie staat tot mensen (opvoeders, hulpverleners, leerkrachten, leerlingbegeleiders, verplegend personeel, therapeuten, teambegeleiders…)

Er wordt uitgegaan van een basiskennis van Geweldloze Communicatie en Systemisch Opstellingenwerk. Bij twijfel hierover best vooraf even contact nemen met Corrylaura of Jürgen. We werken met max. 14 deelnemers.

Werkwijze

We zullen in deze vierdaagse o.a. werken met

  • Vergevingsprocessen en andere methodieken gebaseerd op het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie.
  • Systemische opstellingen rond de (onderbroken) uitreikende beweging.
  • Theoretische duiding vanuit ondermeer de hechtings- en de systeemtheorie.

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met praktijkvragen van de deelnemers.

Deze vorming is een samenwerking tussen Jurgen Peeters van De Onderstroom en Corrylaura Van Bladel.

Verzoek voor deelname is dat je vertrouwd bent met het proces van Geweldloze Communicatie en een basiskennis en/of ervaring hebt met systemisch werk. Bij twijfel neem je best even contact met Corrylaura of Jurgen zelf.

Start typing and press Enter to search