Blabla verzorgt training voor profit- en social profit-sector

Training/begeleiding kan aangevraagd worden zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen.

Belangrijk nieuws voor scholen: projecten via Blabla met leerlingen komen in aanmerking voor Dynamo subsidie.

Organisaties uit de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector en Kinderopvang kunnen subsidies aanvragen bij Icoba (http://www.vspf.org)

Samen met jou werken we een aanbod uit, afgestemd op specifieke persoonlijke noden en deze van de organisatie.

 

Vragen van waaruit organisaties bij ons aankloppen:

 • We willen meer open communicatie stimuleren waarbij mensen elkaar durven (en kunnen, want de manier waarop het nu gebeurt , laat vaak te wensen over) feedback geven en de dialoog aangaan.
 • We willen vergaderingen efficiënter laten verlopen.
 • We willen meer en meer evolueren naar zelfsturende teams en krijgen daar graag begeleiding in.
 • Hoe beter omgaan met agressie van cliënteel?
 • Hoe een betere samenwerking creëren vanuit de diversiteit  onder onze medewerkers?
 • Hoe tegelijkertijd samenwerking en autonomie bevorderen bij onze werknemers?
 • We hebben een groot burnout-cijfer in onze organisatie. Hoe kunnen we hier preventief aan werken?
 • We willen onze medewerkers training aanbieden op vlak van self-empowerment en assertiviteit.
 • We willen werken aan een meer constructieve sfeer op de werkvloer.
 • We willen onze medewerkers kansen bieden om zich bij te scholen in hun vaardigheden op vlak van communicatie,
  conflict-hantering, coachingsvaardigheden, …

 

Om u een idee te geven van de mogelijkheden geven we u graag enkele voorbeelden van doelgroepen en thema’s die in het verleden aan bod kwamen:

 • Verbeteren van de onderlinge communicatie op de werkvloer
 • Omgaan met klachten van klanten (telecommunicatie, zorgsector als ziekenhuizen, rust-en verzorgingstehuizen, mutualiteiten, bedrijven allerlei)
 • Omgaan met ontevreden klanten, agressief gedrag aan het loket (bv. personeel bank, personeel vakbond, personeel van OCMW die leeflonen uitbetalen en schuldbemiddeling begeleiden)
 • Vergroten van empathische vaardigheden + mensen helpen om vanuit onmacht terug in hun kracht te komen
 • In tal van gevangenissen in Vlaanderen: training aan hulpverleners en beambten, tevens introductiecursussen aan de gedetineerden
 • Omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, hoe grenzen stellen zonder ‘gendarm te moeten ‘spelen’ (schoolpersoneel, ouders, opvoedend en begeleidend personeel van kinderdagverblijven/leefgroepen/…)
 • ‘Oplossen’ van onze conflicten, beter leren omgaan met de verschillen op onze werkvloer (organisaties allerlei)
 • Alle veiligheidsverantwoordelijken en stewards van de Belgische voetbalclubs in 1e klasse
 • dienst Jongerenwelzijn
 • Nutricia5
 • Sint-Annendael psychiatrisch ziekenhuis
 • Bethanië Malle
 • Provincie Antwerpen
 • Christelijke Mutualiteiten
 • CKG’s
 • Organisaties binnen Bijzondere Jeugdzorg
 • Scholen en kinderdagverblijven
 • Lerarenopleiding
 • Mediv (Mediation Instituut Vlaanderen)
 • Ku Leuven en Hasselt
 • Veiligheidsverantwoordelijken voetbalclub klasse 1
 • Klantendiensten/klachtenbehandeling van verscheidene bedrijven/organisaties

Op vraag kunnen contactgegevens bezorgd worden van de organisaties met wie we samenwerk(t)en

Enkele getuigenissen

 • Het werkt, en het werkt goed. Bemiddelingen lukken beter, wat dan weer mijn behoefte aan betekenis geven en betrokkenheid tot een minder conflictvolle wereld helemaal ten goede komt.

  Mie
 • I am feeling a lot of gratitude for your way of hearing and receiving what is being said, also what I said - particularly when you are not speaking. This was one of the factors that encouraged me to speak up twice. Normally I don't, especially when I do not know who is there...

  Yan-Christoph
 • Na tientallen jaren echt met mezelf in de knoop te zitten vind ik nu mezelf, kijk ik op een andere manier naar mezelf, zaken die ik in de vele therapieën die ik volgde nooit kon. Goed voor mezelf natuurlijk maar ook zeker voor mijn omgeving, gezin, kinderen.

  Ann
 • Weet je, er zijn zoveel situaties in mijn leven, waarbij ik denk: "Kijk weer dankzij de geweldloze communicatie." Dit gedachtegoed is het mooiste wat mij in mijn communicatief leven is overkomen en heeft me doen groeien op relationeel gebied.

  Trees
 • Eindelijk vind ik woorden waarmee ik helderheid krijg over mezelf… woorden waarmee ik kan ontdekken en uitdrukken wat ik voel en werkelijk nodig heb… woorden waarmee ik ook meer bewust in het leven kan staan als “levend” wezen… woorden waarmee ik eindelijk de zorg voor mezelf kan opnemen.

  Anniek Leroux
 • Ik heb 3 kinderen van 6 jaar, 8 jaar  en bijna 10 jaar. Ik begin er steeds meer in te slagen om “spannende situaties” met de kinderen vanuit “behoeften” te benaderen. Dit lukt nog maar in 20 % van de situaties, maar het zorgt voor een belangrijk effect!

  Anonieme man
 • Stephanie, medewerker bij psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael. Zij deelt haar bevindingen na een vierdaagse training in Geweldloze Communicatie in hun organisatie met Corrylaura Van Bladel als trainer.

  Stephanie

Start typing and press Enter to search