10 – daagse BASISOPLEIDING: Geweldloze Communicatie van hart tot hart

Eerlijke contacten, voedende relaties … van GELIJK naar GELUK

Blabla geeft de basisopleidingen (5 startdata per schooljaar) in Eindhout bij Blabla zelf,  in Gent, Hasselt en Ronse en dit in samenwerking met volgende organisaties:
– het Eekhoutcentrum (www.eekhoutcentrum.be)
– de Katholieke Hogeschool Hasselt (www.ucll.be)
– de Fluisterboom (www.defluisterboom.be)

De 10-daaagse basisopleidingen in Eindhout, Hasselt, Gent en Ronse worden meestal gegeven door Corrylaura zelf met 2 assistenten, en evt. gasttrainers. Tevens hebben we een eigen trainingsacteur (Judith Leysen) die tijdens het slotweekend kansen biedt om met eigen situaties op een heel interactieve manier aan de slag te kunnen gaan.

“Geweld is een tragische uiting van onvervulde behoeftes.”63FCC3A9-D20E-4CC0-B619-32C5F9DB4C49

“Hoe duidelijker we zijn over wat we willen, des te waarschijnlijker is het dat we het krijgen.”

“Maak onderscheid tussen ‘geven vanuit het hart’ en ‘handelen vanuit schuldgevoel”.

“Wie een eis hoort ziet vaak maar twee mogelijkheden: zich onderwerpen of rebelleren.”

 

Doelstelling
Meer dan enkel een basisvorming willen we met dit traject de mogelijkheid bieden om geweldloosheid te integreren in je persoonlijk en/of werkleven.
Tijdens het jaartraject werken we met modules waarover je hieronder meer kan lezen. De modules geven een overzicht van mogelijke thema’s die aan bod komen.
We vinden het belangrijk om af te stemmen met de deelnemers van elke groep en op verzoek kunnen dus andere/extra thema’s worden aangereikt.
In grote lijnen volgen we dus onderstaande structuur.

Module 1: Focus op mezelf

 • Inzicht in het ontstaan van conflicten/geweld, bewustwording van de eigen patronen;
 • het vaststellen van de individuele leerbehoeften;
 • het 4-stappenmodel: het kader waaruit de rest van de jaartraining wordt opgebouwd;
 • het vertalen van oordelen naar hun ware betekenis (onvervulde behoeften);
 • zelfmededogen als opstap naar echte verbinding, ook met de ander;
 • het verruimen van je mogelijkheden om eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Module 2: Focus op ‘jij’ en de uitwisseling ‘ik en jij’

 • De helende kracht van empathie: van luisteren om te reageren naar luisteren om te begrijpen, luisteren op 4 manieren en kennismaking met de giraf en de jakhals;
 • van conflict naar synergie, win-win;
 • authentiek en verbindend eerlijk sprekengroepswerk boom

Module 3: Verdere uitdieping van ‘ik en jij’ en oefenen van de basisvaardigheden

 • Verbindende verzoeken als sleutel tot verbinding;
 • ontvangen en geven van feedback;
 • moeilijke gesprekken;
 • eerlijk uiten versus feedback geven;
 • oefenen, oefenen, oefenen …

Module 4: weerbaarheid en (M)macht

 • Van macht naar kracht;
 • keuzes maken;dansvloer buiten
 • omgaan met een nee;
 • nee-antwoorden;
 • hoe verbindend leiding geven, gezag vanuit een meerdere functie.

Module 5: omgaan met (eigen) kwaadheid, schaamte, schuld en pijn

 • Onderzoeken van eigen overtuigingen;
 • de ware aard van kwaadheid;
 • het innerlijk en ‘uiterlijk’ proces van kwaadheid;
 • het onderscheiden van verantwoordelijkheden;
 • het helingsproces (oordelen/pijn in contact met de ander).

Een jaaropleiding in Geweldloze Communicatie komt min of meer overeen met een combinatie van:

 • een basis-tweedaagse,
 • verdiepings-driedaagse,IMG_3187
 • empathie-driedaagse,
 • de themaworkshops rond kwaadheid en vergevings(of helings-)processen.

Deze modules kan je los, verspreid over Vlaanderen en verspreid in de tijd volgen. De meerwaarde van een jaartraject is dat je een schooljaar lang met dezelfde groep op weg gaat. Tussentijds kan je ervoor kiezen om in kleine oefengroepen bij elkaar te komen waarvoor je oefenmateriaal en integratie-opdrachten meekrijgt.
Concrete data en locaties vind je in onze agenda.

Start typing and press Enter to search