Herken je je in één of meer van onderstaande vragen? Voel je welkom om ons te contacteren.

slogan involve me

Wil je graag je levenskwaliteit verbeteren?
Worstel je met twijfels, depressieve gevoelens, … ?
Wil je graag opkomen voor jezelf en daarin authentiek zijn met respect voor jezelf en de ander?
Wil je graag je empathische vaardigheden vergroten?
Wil je graag ontdekken wat je (zelf)oordelen je te vertellen hebben?
Wil je anders omgaan met je kwaadheid (of die van een ander)?
Wil je ook kijken voorbij gelijk/ongelijk? Wil je weer beweging krijgen in je relatie? Elkaar weer ontmoeten …
Wil je begeleiding bij het eindigen van een relatie op een verbindende manier?
Zou je soms anders willen kunnen reageren op situaties/mensen?

Wat?

Bij individuele begeleiding staan we stil bij je innerlijke drijfveren die jouw spreken en handelen bepalen, leer je je intenties uit te drukken zoals jij het ECHT bedoelt en je leven te leven waar jij voor kiest.

Je mag rekenen op een veilige plek voor jouw verhaal, jouw vragen. Samen staan we stil bij wat er anders loopt, dan hoe jij het zou willen en hoe je dat kan bereiken. Het is onze intentie om op een authentieke manier aanwezig te zijn, liefdevol confronterend, vanuit een volledig aanvaarden van wie jij bent. We trachten je te helpen bij de bewustwording van oude, beperkende patronen, deze te corrigeren of los te laten en samen met jou nieuwe vaardigheden te leren. Kunnen thuiskomen bij jezelf, je meer verbinden met jezelf, de ander en het leven… jouw leven vorm geven zoals jij dat wil! Een wezenlijk proces waaraan wij graag ons steentje toe bijdragen.

Voor wie?

• Ieder die zich aangesproken ‘voelt’
• Volwassenen, jongeren, kinderen
• Partners
• Leerkrachten en opvoeders
• Werknemers en werkgevers die geweldloos communiceren willen integreren in hun werksituatie
• Eenieder die verlangt naar constructief en vernieuwend omgaan met verschillen en conflicten
• Eenieder die zijn/haar eigen kwaadheid en teleurstelling beter wil leren hanteren
• Eenieder die minder vanuit beperkende patronen èn meer vanuit vertrouwen en innerlijke kracht in het leven wil staan
• Eenieder die het gevoel heeft vast te zitten in zijn/haar communicatie, relaties, leven, niet meer weet hoe verder …

Locatie en tarief

Therapie, coaching, bemiddeling
– Blabla – Huis voor Verbinding, Oude Vorstseweg 25 – Eindhout

Coaching en bemiddeling
– Heffen (nabij Mechelen)
– Kalmthout

Prijskaartje therapie en coaching (excl. BTW)

Coaching Particulieren Zakelijk
Sessie 1 uur € 55 Social profit: € 90

Profit: € 120

Sessie 1,5 uur € 80 Social profit: € 125

Profit: € 160

Indien je een afspraak wenst te maken voor coaching, therapie, bemiddeling, consulting en/of counseling, zowel in persoonlijke als zakelijke context, kan je contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@blabla-blabla.be.

Annulatie

Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, vragen we uit respect voor de therapeut/coach/bemiddelaar en andere wachtenden om de sessie minstens 48 uur van tevoren te annuleren. Tenzij door overmacht, wordt deze anders wel aangerekend.

Start typing and press Enter to search